Project in gebiedsplan 2018   

Economisch perspectief Dapperbuurt

A
Geplaatst op 3 oktober 17, 11:32 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Oud-Oost

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Oud-Oost

De gemeente werkt in 2018 samen met partners in de Dapperbuurt om het economisch perspectief te verbeteren. Met vastgoedpartijen werken we aan het behoud van en ontwikkeling van (hoek-)panden op zichtlocaties. We gaan in gesprek met eigenaren om concepten aan te trekken die iets toevoegen aan het bestaande winkel- en horeca-aanbod. Ondernemers ontwikkelen gezamenlijk een ‘brand’ voor de buurt, waarvoor de gemeente subsidie ter beschikking stelt. De gemeente gaat extra handhavingsacties doen om de markt, winkels en horeca meer van elkaar te laten profiteren. Doel is looppaden op de markt vrij te houden en te handhaven op fout geparkeerde voertuigen en obstakels die het zicht op achterliggende winkels en horeca belemmeren. Met marktondernemers werken we plannen uit voor een experimentele zone en bekijken we welke acties nodig zijn om het Dapperplein een prettiger plein voor ontmoeting te maken. De plannen voor herinrichting van de Eerste van Swindenstraat werken we verder uit.

Gewenst resultaat Een verbeterd economisch perspectief voor de Dapperbuurt d.m.v. een gevarieerd winkel- en horeca-aanbod, branding van de buurt, een toegankelijke en aantrekkelijke markt en een fijn Dapperplein.
Documenten
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Versterken economische vitaliteit Dapperbuurt (?)

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Joost van der Klein

5-sep-2018 13:23
Project volgens planning

Er is intensieve afstemming tussen de vastgoedeigenaren Ymere, de Key en gemeente Amsterdam over de panden in de buurt. Er komt binnenkort een ambitiedocument van deze partners waarin staat op welke wijze het bezit ingezet gaat worden om de buurt(economie) te versterken. De samenwerking tussen de ve Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Joost van der Klein

17-jan-2019 19:29
Project volgens planning

Het genoemde ambitiedocument is gereed en zal begin 2019 worden getekend door de drie partijen. Ondertussen zijn de eerste resultaten in de buurt zichtbaar. Panden die zijn opgeknapt, of worden opgeknapt. Nieuwe ondernemers worden geworven die iets nieuws toevoegen in het assortiment van de buurt.
0

Open de update in eigen pagina