Project in gebiedsplan 2018

Wonen op een groendak met Tiny Tim

Geplaatst op 7 oktober 2017, 14:05 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Oud-Oost

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2018 - Oud-Oost

ARGUMENTATIE:
Geen budget voor onderzoek, maar capaciteit uit stedenbouw en duurzaamheid om verder te onderzoeken.

In Amsterdam Oost zijn veel platte daken, die onbenut zijn. We willen laten onderzoeken of deze daken geschikt zijn om de duurzame Tiny Tim huizen op te plaatsen. http://www.tinytimhouse.nl/. Tiny time huizen zijn hele kleine duurzame lichte woningen. Deze kunnen in een groene tuin omgeving op het dak worden geplaatst. De Tiny Tim kunnen voor een lage huur in gebruik gegeven worden aan studenten, in ruil voor deze betaalbare woning onderhouden de studenten het groene dak. Voordelen zijn: 1) de studenten krijgen betaalbare woonruimte, 2) aanleg van groene daken, zonder dat er veel kosten voor onderhoud nodig zijn, 3) er is meer groen en dus meer zuurstof, koelte en minder fijnstof, 4) groene daken zijn gunstig voor de biodiversiteit.
De eerste stap is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, waarbij gekeken wordt of de daken geschikt te maken zijn en of gemeente, woningbouwcorporaties en eventueel particuliere eigenaren mee willen werken.

Toelichting

Is het mogelijk om meer betaalbare woningen te realiseren en tegelijk de stad groener te maken voor relatief weinig geld? Jazeker kan dat, met het volgende project.
In Amsterdam Oost zijn veel platte daken, die onbenut zijn. We willen laten onderzoeken of deze daken geschikt zijn om de duurzame Tiny Tim huizen op te plaatsen. http://www.tinytimhouse.nl/.
Tiny time huizen zijn hele kleine duurzame lichte woningen. Deze kunnen in een groene tuin omgeving op het dak worden geplaats. De Tiny Tim kunnen voor een lage huur in gebruik gegeven worden aan studenten, in ruil voor deze betaalbare woning onderhouden de studenten het groene dak.
Op deze manier worden er meerdere doelen gediend. Er wordt iets gedaan aan de enorme behoefte onder studenten in Amsterdam Oost aan betaalbare woonruimte. Tweede voordeel is dat er groene daken kunnen worden aangelegd, die zonder veel extra kosten worden onderhouden. Derde voordeel is dat er meer groen en dus meer zuurstof, koelte en minder fijnstof ontstaat door het extra groen. Vierde voordeel gaat over de gunstige invloed die groene daken op de biodiversiteit hebben in een buurt waar heel weinig groen te vinden is. Zaden van planten en kleine dieren en vogels kunnen zich beter verspreiden en worden aangetrokken door al het groen op de huizen.
De eerste stap is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, waarbij gekeken wordt of de daken geschikt te maken zijn en of gemeente, woningbouwcorporaties en eventueel particuliere eigenaren hieraan willen meewerken. Daarna kan er budget gezocht worden om dit plan uit te voeren.

Gewenst resultaat Een onderzoek dat uitsluitsel geeft over de mogelijkheid om groene daken en Tiny Tim huizen te realiseren op platte daken in Amsterdam Oost.
Illustration
 
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Een groene buurt (?)
Deel dit:
2 project-updates

Joost van der Klein

12-sep-2018 14:03
Project volgens planning

Er wordt contact gelegd met Ruimte en Duurzaamheid, om mogelijkheden te bekijken.
0

Open de update in eigen pagina

Joost van der Klein

17-jan-2019 19:32
Project afgerond

Initiatiefnemers zijn met R&D in contact over de plannen.
0

Open de update in eigen pagina
6 reacties

Jannekee Jansen op de Haar

Ja: Ik denk dat de stad er heel veel mooier van wordt als er meer groen komt, bovendien zijn veel van de huizen in de Dapperbuurt en andere delen van Oud Oost met platte daken geen toonbeeld van schoonheid. Veel foeilelijke bouw uit de jaren 80, dat kan echt alleen maar mooier worden met groene daken.
wo 11 oktober 2017 15:26

Jitske Hallema

Ja: Lief mooie verbetering biodiverditeit en isolatie en mits goed gedaan ook fraai zeker de moeite van t onderzoek waard. Goed voorbeeld staatal eeuwen op de st Pieter. Dakdorp voor nonnen met tuinen
vr 20 oktober 2017 15:45

diederik paauwe

Ja mits...: Ja mits het rustige studenten zijn. (Dus eigenlijk: nee.)
vr 27 oktober 2017 23:33

erna Louise de Jong-Danner

Nee
za 11 november 2017 17:19

Joost van der Klein

Als er nog behoefte is aan nadere toelichting op wat wel en niet mogelijk is kan contact worden gezocht met Dhr. Domien Kamsa via: D.Kamsma@amsterdam.nl
do 11 oktober 2018 13:11
Wil je reageren? Meld je dan aan.