Project in gebiedsplan 2020   

Ondersteunen initiatieven van ondernemers, bewoners en sportverenigingen

A
Geplaatst op 18 november 19, 10:46 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer
Focusopgave Werk maken van duurzaamheid

Initiatieven van ondernemers, bewoners en sportverenigingen worden waar nodig ondersteund en gefaciliteerd.

Hiervoor is een gebiedsmakelaar beschikbaar.

Gewenst resultaat Er zijn meer bewoners en bedrijven actief bezig met het thema duurzaamheid.
1 project-update

Joke van Vliet

6-okt-2020 15:47
Project achter op planning

Er is een inventarisatie gemaakt van alle initiatieven en kansen op het gebied van Duurzaamheid.

Vanaf begin septembeer is er een gebiedsmakelaar met specifieke expertise duurzaamheid gestart.

Een buurtinitiaitief is gestart met een digitaal platform, Hallo watergraafsmeer.


0

Open de update in eigen pagina