Leuk dat je wilt deelnemen. Zou je svp eerst willen inloggen of aanmelden
Project in gebiedsplan 2021

Programma Focus op Jeugd

Geplaatst op 7 januari 2021, 14:28 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2021 - IJburg en Zeeburgereiland
VOORLOPIG BESLUIT:
Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2021 - IJburg en Zeeburgereiland

Focus jeugd is een drie jarige focusopgave. 2021 is het tweede jaar, waarin we voortborduren op de resultaten en gekozen aanpak van 2020.

We willen de jeugd van IJburg, Zeeburgereiland een omgeving bieden waarin zij hun talenten ten volle kunnen ontplooien. Dat betekent dat er in deze wijken meer voorzieningen en activiteiten nodig zijn die specifiek gericht zijn op de jeugd, zodat iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Ook vinden we het van belang om jongeren meer te betrekken bij de ontwikkelingen in hun wijk en deze groep meer zeggenschap te geven. Zo krijgen jongeren meer redenen om trots te zijn op en zich in te zetten voor hun omgeving. Hiermee willen we een gevoel van eigenaarschap creëren. Jeugdoverlast blijven we aanpakken door een combinatie van preventie en repressie. De jeugd die nu opgroeit willen we zo goed mogelijk kennen, zodat tijdig bijgestuurd kan worden als dat nodig is.

 

Toelichting

We zetten de uitvoering van het programma Focus Jeugd voort. Jongeren komen zo veel mogelijk zelf aan zet en we zoeken nog meer het gesprek met jongeren en de actieve inbreng van henzelf op. Dit doen we door: 1) Ik kan zelf meedoen: we stimuleren eigenaarschap en zeggenschap van jongeren door middel van een wijkraad op Zeeburgereiland en een Jongerencommunity IJburg. Ook zijn hierbij werkervaringsplekken gecreëerd voor twee jongeren die wonen op IJburg. 2) Ik woon in een leuke buurt: Op IJburg zorgen we ook voor meer voorzieningen en activiteiten voor de jeugd die aanvullend zijn op het bestaande aanbod. Het behoefteonderzoek dat in het voorjaar van 2020 onder partners is uitgevoerd heeft het belang van communicatie met jeugd onderstreept. De behoefte aan plekken waar jongeren in de openbare ruimte kunnen zijn zonder overlast te veroorzaken is bevestigd en zal blijvende inzet vragen. Ouderbetrokkenheid en aandacht voor stages en werk zijn naar aanleiding van het onderzoek aan het programma toegevoegd evenals preventieve inzet op jeugd jonger dan 15 jaar.
Waar mogelijk verbinden we eigenaren van beschikbare multifunctionele ruimtes in scholen of elders aan initiatiefnemers die op zoek zijn naar een ruimte voor hun activiteit. 3) Ik ben een goede buur: We willen nog meer in gesprek met jongeren ook bij overlast, zodat we nog beter zicht krijgen op oorzaken en oplossingen. In deze situaties werken we nauw samen met afdelingen binnen de gemeente en externe partners. Uiteraard altijd met betrokkenen in het gebied. Onder meer gezamenlijke inzet bij de Willibrordschool, de Oeverzeggestraat, het Ed Pelsterpark en de Pampuslaan. We delen positieve berichten over activiteiten en projecten voor een door jongeren.

Doelgroep
Kinderen, 0-11 jaar, Jongeren, 11-22 jaar
Gewenst resultaat 
- Ik kan zelf meedoen: Jongeren denken zelf mee over wat er nodig is en voeren zelf activiteiten uit.
- Ik woon in een leuke buurt: Jongeren hebben genoeg te doen op IJburg en Zeeburgereiland en iedereen kan zich ontwikkelen en meedoen.
- Ik ben een goede buur: Jongeren maken op een positieve manier gebruik van de openbare ruimte en houden rekening met de buurt.
Idee
Deel dit: