Project in gebiedsplan 2017

Perspectief criminele jongeren

A
Geplaatst op 1 november 16, 14:19 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - Oud-Oost

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Oud-Oost

Inzet op het bieden van perspectief aan overlastgevende/criminele jongeren middels op maat doorgeleiding naar werk. Gedacht wordt aan de volgende 2 projecten (andere voorstellen niet uitgesloten):

Heilige Boontjes Koffie (initiatief uit Rotterdam) betreft een goedlopende sociale onderneming, koffiecafé, waar criminele jongeren werkzaam zijn. Jongeren gaan gedurende 1 jaar onder begeleiding aan de slag  waarna ze met de nodige kennis, vaardigheden, werkervaring de arbeidsmarkt op gaan. Onderzoek naar mogelijkheden van dit concept in Oost.

Rode Draad: bestaat uit begeleiding van sport en spel op een plein en uit de doorgeleiding van criminele/overlastgevende jongeren naar werk. Vanuit het plein wordt contact gemaakt met oudere jongeren. Zij worden op maat begeleid met als einddoel stabiel en duurzaam werk.

Projecten gericht op dit doel (perspectief middels werk) lenen zich bij uitstek voor co-financiering vanuit centrale stad.

Gewenst resultaat Bieden van perspectief aan criminele jongeren middels doorstroom naar werk waardoor de veiliheid op straat wordt vergroot.
Documenten
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Gedrag en zelfbewustwording van jongeren (?)
Financiƫle dekking:
  • Gebiedsbudget: 25.000,00 - Projecten gericht op dit doel (perspectief middels werk) lenen zich bij uitstek voor co-financiering vanuit centrale stad. Hierover vinden reeds gesprekken plaats tussen Stadsdeel Oost en de centrale stad.

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Janneke Uitterhoeve

14-jul-2017 11:49
Project volgens planning

In oud oost wordt 1 keer per week een sport activiteit op een plein gehouden. In overleg met partners in de wijk is dit van donderdagmiddag naar woensdag 19:00 verplaatst. Rond de Roomtuintjes is weinig animo maar rond de dapperschool doen meer jongeren mee. Het aantal deelnemers is minder dan dit z Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Joost van der Klein

30-jan-2018 13:59
Project volgens planning

zie eerdere update
0

Open de update in eigen pagina
Projectleiders
Ik wil deelnemen
Verantwoordelijke organisatie
Betrokken locaties