Leuk dat je wilt deelnemen. Zou je svp eerst willen inloggen of aanmelden
   Project in gebiedsplan 2018   

Dapper Burendag 2018, voorheen: Het BV Nederland Cabaret

A
Geplaatst op 4 oktober 17, 12:12 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Oud-Oost

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Oud-Oost ARGUMENTATIE: Bedrage bijstellen van 5.000 naar beneden. 2.000 Bij de uitwerking van het plan moet nog worden uitgezocht of er samenhang is met andere initiatieven in de buurt, en afspraken worden gemaakt over de verantwoording (nieuwe stijl).

Bewoners lijken hun participatie op te geven omdat ze denken, "zeggen wat je wilt en belangrijk vindt, heeft toch geen zin’’. Dit project probeert op humoristische wijze de pijnpunten in het bewonersparticipatieproces te ontrafelen. Middels thema’s verzamelen wij verhalen van burgers en organiseren we bijeenkomsten over knelpunten op de onderwerpen armoede (Maart), gezondheidzorg (Mei) en onderwijs (September). Uiteindelijk komen we tot een conclusie waarin de BV Nederland (December) staat voor Burger Vrijheid in Nederland. De verhalen van burgers zetten wij om in korte sketches, samen met burgers, die we opvoeren op vier bijeenkomsten, waarin we bewoners en bestuurders van Oost uitnodigen om actief mee te zoeken naar oplossingen, Zodat de BV Nederland weer garant staat voor Burger Vrijheid in Nederland, de ruimte om gehoord te worden door bestuurders.

Toelichting

Bij de voltooiing van zijn rapport over de kabinetsformatie sprak Tjeenk Willink zich uit over de huidige stand van onze democratie met de woorden: ‘Als je de burger verliest, dan houdt de democratie op te bestaan.’ Meer en meer lijkt de burger zich terug te trekken uit de samenleving. Vooral in bepaalde delen van Amsterdam Oost is deze tendens de laatste jaren sterk zichtbaar. Bewoners lijken hun participatie op te geven omdat ze denken, ‘’zeggen wat je wilt en belangrijk vindt, heeft toch geen zin’’.
Dit project probeert op humoristische wijze de pijnpunten in het bewonersparticipatieproces te ontrafelen. Middels thema’s verzamelen wij verhalen van burgers en organiseren bijeenkomsten over knelpunten op de onderwerpen armoede (Maart), gezondheidzorg (Mei) en onderwijs (September). Uiteindelijk komen we daarna tot een conclusie waarin de BV Nederland (December) staat voor Burger Vrijheid in Nederland. De verhalen van burgers zetten wij om in korte sketches, samen met burgers, die we opvoeren op vier bijeenkomsten, waarin we bewoners en bestuurders van Oost uitnodigen om actief mee te zoeken naar oplossingen, zodat de BV Nederland weer garant staat voor Burger Vrijheid in Nederland, de ruimte om gehoord te worden door bestuurders.
Het benodigde budget voor dit project is: 5000 euro

Gewenst resultaat Zoals Willink aangaf: “Dus behalve dat er sociale verbindingen zijn verbroken, hebben we ook als overheid permanent verbanden doorgeknipt." Het wordt tijd dat die verbanden weer worden hersteld. Ons cabaret programma zal bewoners trekken, laten participeren en verbroken verbanden registreren en een begin maken met het genezen van die breuk.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Participatie en activiteiten mét en vóór de buurt (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 2.000,00 - De kosten zijn opgebouwd uit organisatie, promotie, gebruik ruimte, vergoeding gasten.

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Jannekee Jansen op de Haar

5-sep-2018 15:46
Anders

Dit project is uiteindelijk in overleg met het stadsdeel vervangen door de Dapper Burendag 2018. Het bleek dat het opzetten van het BV Nederland Cabaret voor het beschikbare bedrag niet was te realiseren. Het doel van het project, om bewoners te betrekken, vertrouwen te herstellen en te laten partic Lees meer

0

Open de update in eigen pagina

Jannekee Jansen op de Haar

27-nov-2018 17:46
Project afgerond

De Dapperburendag was een succes, dat was in elk geval ook de mening van de deelnemers. De opkomst had groter mogen zijn, maar de Dapperbuurt is een weerbarstige buurt, waar het lastig is om bewoners ergens aan deel te laten nemen. Over de hele dag zijn er uiteindelijk toch veel mensen langs geweest Lees meer

0

Open de update in eigen pagina
2 reacties

mariska stevens

Ja: creatief, actueel en zet aan tot participatie, geeft een stem terug aan de bewoners en is van belang voor de buurt!
4-okt-2017 15:29

Joost van der Klein

Bedankt voor uw voorstel
De beslissing welke projecten worden opgenomen in het definitieve gebiedsplan, ligt bij het stadsdeelbestuur. In december beslist het stadsdeel over de inhoud van het gebiedsplan. Alle besluiten worden hier toegelicht. Indien voorstellen van deelnemers niet worden overgen Lees meer
6-okt-2017 10:07
Wil je reageren? Meld je dan aan.