Prioriteit

Kansengelijkheid bevorderen en ondersteuning bieden aan wie dat nodig heeft (2019)

De stad verandert van samenstelling. Dit zien we ook in Oud-Oost. De economische groei creëert veel kansen, maar lang niet alle bewoners profiteren hiervan. Als geheel ligt Oud-Oost wat sociaaleconomische aspecten betreft op of iets onder het stedelijke gemiddelde, maar een aantal buurten scoort een stuk lager. Dat zijn de Transvaalbuurt en de Dapperbuurt, waar veel kwetsbare groepen wonen, maar ook de Oosterparkbuurt.

We zien een opeenstapeling van problemen zoals werkloosheid, discriminatie op de arbeidsmarkt, langdurige armoede, schulden, ongelijke kansen voor kinderen, eenzaamheid, verslaving, gezondheidsproblemen en psychische problemen. De achterstanden nemen de laatste jaren onvoldoende af en worden op bepaalde vlakken zelfs groter. We willen bouwen aan een krachtige wijk waar bewoners en ondernemers met elkaar in verbinding staan, en dat doen we samen met de buurt zelf en met professionele organisaties, zoals Jungle, Tugela85, Badhuistheater en wijkteams. Voor de ontwikkeling van kinderen is een toegankelijke, betaalbare voorschool essentieel. Gelijke kansen betekent ook dat kinderen en jongeren elkaar tegen komen. We ondersteunen dan ook initiatieven om segregatie op scholen en op openbare plaatsen waar mensen elkaar tegenkomen te bestrijden. Een deel van de jongeren groeit op in gezinnen en buurten waar onvoldoende ruimte is om talent en burgerschap ten volle te ontwikkelen. Dat kan leiden tot schooluitval en overlastgevend gedrag. In deze buurten wordt ook meer gerookt en alcohol gedronken dan in de omliggende buurten. Het percentage zware drinkers is significant hoger (20 %) dan gemiddeld in Amsterdam (14 %). Het gebruik van harddrugs neemt eveneens toe. In enkele buurten wonen veel mensen die door beperkingen niet goed meekomen. De Transvaalbuurt en Dapperbuurt zijn nog steeds focusgebieden voor de aanpak gezond gewicht onder jongeren. Hoewel het percentage volwassenen met overgewicht gelijk is aan dat voor heel Amsterdam (40 procent) is het percentage bewoners dat voldoende beweegt in deze buurten wat lager (ca. 52 % ten opzichte van 65 % voor heel Amsterdam)
Doelstellingen
  • Jeugdigen krijgen de kans zich te ontwikkelen en mee te doen
  • Meer kinderen bewegen en hebben een gezond gewicht
  • Meer mensen hebben regie over hun leven
  • Minder bewoners in de Transvaalbuurt, de Oosterparkbuurt en de Dapperbuurt hebben te maken met armoede en schulden
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (26)
Niet opgenomen projecten bij deze prioriteit (6)