Prioriteit

Veilig en prettig samenleven in de buurt (2019)

Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke thema’s in Oud-Oost. Het veiligheidsgevoel van bewoners in dit gebied ligt onder het Amsterdamse gemiddelde. Dat heeft vooral te maken met (al dan niet drugsgerelateerde) criminaliteit. De leefbaarheid staat in sommige wijken onder druk door de sterke toename van het aantal horecagelegenheden en door jongerenoverlast. Wat het veiligheidsgevoel en de onderlinge tolerantie niet ten goede komt, is dat bewoners met verschillende achtergronden weinig contact hebben met elkaar. Dat leidt snel tot onbegrip en spanningen. Wij zetten ons in voor een buurt met meer sociale verbondenheid, waar men respectvol met elkaar omgaat.


Doelstellingen
  • Er is meer preventie rond woninginbraken, diefstallen en brand
  • Er is meer saamhorigheid in de buurten
  • Er is minder criminaliteit in Oud-Oost en mensen voelen zich veiliger
  • Minder bewoners in Oud-Oost ervaren overlast door horeca en jongeren
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (22)
Niet opgenomen projecten bij deze prioriteit (3)