2 0 2 0

Welkom bij het gebiedsplan 2020
voor Oud-Oost

Oud-Oost bestaat uit vijf buurten. Drie 19e-eeuwse buurten: de Weesperzijdestrook, de Oosterparkbuurt en de Dapperbuurt. Verder de drukbevolkte de Transvaalbuurt, gebouwd aan het begin van de 20e eeuw en tenslotte Oostpoort. Dit is een nieuw gebied waar de laatste huizen net zijn opgeleverd en dat met een aantrekkelijk winkelcentrum fungeert als nieuw centrum van Oud-Oost.

Welke projecten komen in het gebiedsplan 2020?

Focusopgaven en Prioriteiten

Met ingang van 2020 brengen we extra focus aan bij het opstellen van het gebiedsplan.
In het gebiedsplan zijn alleen projecten opgenomen die bijdragen aan deze focusopgaven.

Door te focussen op de belangrijkste opgaven in een gebied kunnen we de beschikbare tijd, geld en capaciteit gerichter en effectiever inzetten.
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel-Oost heeft voor Oud-Oost 2 focusopgaven en 3 prioriteiten vastgesteld.

Er kunnen geen voorstellen meer worden toegevoegd

2 0 2 1

Bekijk de voortgang van 2021

Ook voor 2021 is er een gebiedsplan. De projecten die in dat plan staan, worden nu uitgevoerd. Volg de voortgang.
naar 2021
2 0 1 9

Bekijk de projecten van 2019

Ook in 2019 was er een gebiedsplan. Bekijk hier de projecten die toen zijn uitgevoerd.
naar 2019